Contra-expertise

Bij storm-, water- of brandschade wordt vaak allereerst de verzekeringsmaatschappij of tussenpersoon ingeschakeld om de schade te laten taxeren. In het geval van aardbevingsschade wordt het Centrum Veilig Wonen ingeschakeld. Het kan voorkomen dat de uitkomst van de schade-afhandeling niet aan uw verwachtingen voldoet en u zich afvraagt of u de werkelijke schade wel krijgt vergoed. Een contra-expertise kan dan uitkomst bieden.

Onze inspecteurs zijn goed opgeleide en ervaren deskundigen op het gebied van het afhandelen van schadetaxaties. Vaak is de contra-expertise voor u kosteloos. Bij aardbevingsschade worden de kosten van een contra-expertise vergoed door de NAM. In andere situaties, zoals bij water-, brand- en stormschade, worden de kosten van een contra-expertise vaak vergoed binnen de polis van de verzekerde schade.

U heeft het recht om zelf een contra-expert te benoemen. Tandem is een onafhankelijk bureau. In goed overleg met de gedupeerde en andere betrokken partijen streven wij naar een eerlijke en snelle schadeafhandeling.

Schadevaststelling vindt door ons plaats op basis van feiten en argumenten. Wij staan voor een degelijke opzet van schadevaststelling en onderbouwen dit met de juiste informatie. Tandem is wellicht het meest transparante contra-expertisebureau van de noordelijke regio en levert altijd een uitgebreide verslaglegging. Zo is de klant altijd op de hoogte van de status en de gang van zaken omtrent de afhandeling van het schadeproces.

Kiest u voor Tandem om een contra-expertise te laten uitvoeren, vult u dan het intake formulier in. Ons team staat dan graag voor u klaar om u verder te helpen!