Missie

“Door het toepassen van gedegen vakkennis en het zoeken naar oplossingen, gedupeerden helpen door pro-actief en onafhankelijk te handelen.”

Op het gebied van schade aan vastgoed mag van eigenaren niet worden verwacht dat zij ter zake kundig zijn. Wij zijn van mening dat iedereen recht heeft op deskundig advies, vrij van vooroordelen en gemixte belangen, zodat iedereen in alle redelijkheid krijgt waar hij of zij recht op heeft.

Gedegen vakkennis

Gedegen vakkennis vormt de basis voor het uitvoeren van onze werkzaamheden. Onze inspecteurs zijn goed opgeleid en hebben veel ervaring binnen de schade-expertise en in de bouwkunde.

Binnen alle redelijkheid

Onderhandelingen over schades handelen wij slagvaardig, objectief en eerlijk af door het geven van een onafhankelijk advies.

Altijd in dialoog

Zonder de essentie van de problematiek voor de gedupeerde uit het oog te verliezen zullen wij altijd proberen om in dialoog te blijven met alle betrokken partijen. Dialoog is voor ons de belangrijkste communicatievorm om tijdens het onderzoek een objectief en eerlijk beeld van de schade te kunnen vormen.